Palkkatukityöllistyminen

Jos työttömyys pitkittyy, osaamisessa on puutteita tai vamma tai sairaus vaikuttaa työssä selviytymiseen, TE-toimisto voi tukea työttömän työnhakijan työllistymistä palkkatuella. Tukea voi saada työllistymiseen sekä yrityksiin, kunnalle että yhdistyksiin. Tuen määrä ja laajuus vaihtelevat ja työnhakija voi tarkistaa oman palkkatukioikeutensa TE-toimistosta.

Forssan kaupungin työllistää vuosittain useita henkilöitä palkkatuella erilaisiin tehtäviin. Isoimpia työllistäviä yksiköitä ovat Työvalmennuskeskus Aktiivi ja Nuorten työpajat. Lisäksi meillä on tarjolla vaihtelevia tehtäviä Forssan kaupungin työllisyyspalveluissa ja myös eri kaupungin yksiköissä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä työllistävien yhdistyksien ja yhdistystyöllistymistä hoitavan Tripla-hankkeen kanssa. Kunnan ja yhdistyksien palkkatukityöllistymismahdollisuudet ovat hyvä vaihtoehto, kun työttömyys on pitkittynyt.

Mikäli haluat kysyä lisää palkkatukityöllistymisen mahdollisuuksista Forssan kaupungilla, ota yhteyttä uraohjaaja Satu Kaskiseen.

Tällä hetkellä avoinna olevat palkkatukipaikat forssan kaupungilla

Vaihetyöntekijä, Työvalmennuskeskus Aktiivi 

Työvalmennuskeskus Aktiivi työllistää vuosittain useita henkilöitä palkkatuella. Aktiivissa tehtävä työ on kevyttä pääosin istuen tehtävää kokoonpanotyötä. Osa työtehtävistä tehdään koneella. Työssä vaaditaan tarkkuutta, huolellisuutta ja keskittymiskykyä. Hyvä näkö ja sorminäppäryys ovat myös tarpeen.  

Tarjoamme mahdollisuuden päästä tekemään teollisuuden työtä mukavassa työporukassa ja tukea myös jatkopolkujen löytämiseen.  

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus kunnan työtehtäviin. Työn kesto on 6 kk.  

Lisätiedot: Satu Kaskinen, 040 529 5702 tai satu.kaskinen@forssa.fi

Ompelija, kädentaitopaja, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut

Kädentaitopajalle haetaan ompelutaitoista työntekijää. Työtehtäviä ovat vaihtelevat ompelutyöt ja työpiste voi työtilanteesta riippuen vaihdella. Arvostamme joustavuutta, valmiutta vaihteleviin tehtäviin ja hyvää asennetta työntekoon.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus kunnan työhön. Oman palkkatukioikeutesi voit varmistaa TE-toimistosta.

Kesto: 6 kk

Lisätiedot: Carita Hartikainen, 050 9170 851 tai carita.hartikainen@forssa.fi

Keittiöapulainen, Wahrenintupa, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut

Wahrenintupa on yksi Forssan kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmistä. Etsimme Wahrenintuvalle keittiöapulaista, jonka tehtävänä on vastata lounasruuan esillelaitosta ja huolehtia keittiön siisteydestä. Lounasruoka on pääosin keskuskeittiöiltä saatavaa ylijäämäruokaa, joka lämmitetään. Tehtäviin voi kuulua myös jonkin verran muiden kuin keittiötilojen siivousta.

Tehtävän hoitamiminen vaatii jonkin verran kokemusta keittiöalan töistä tai alan koulutuksen. Työhön kuitenkin opastetaan ja apua on saatavilla. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.Hygieniapassi vaaditaan.

Työ alkaa 10.8.2020. Työn kesto on näillä näkymin 3 kk ja viikottainen työaika 25 h.Tehtävää voi olla mahdollista tulla kokeilemaan työkokeilulla vielä kesäkuussa.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus kunnan työhön. Oman palkkatukioikeutesi voit varmistaa TE-toimistosta.

Lisätiedot: Satu Kaskinen, 040 529 5702 tai satu.kaskinen@forssa.fi

Päiväkotityöntekijöitä, Forssan kaupungin päiväkodit

Etsimme jokaiseen Forssan päiväkotiin yhtä päiväkotityöntekijää. Yhteensä etsimme kuutta työntekijää.

Työntekijän tehtäviä ovat erilaiset lapsiryhmää avustavat ja tukevat tehtävät. Tärkeimpiä tehtäviä ovat ympäristön puhtaudesta huolehtiminen ja vaatehuollolliset tehtävät. Lisäksi työntekijä osallistuu lapsiryhmän toimintaan, kuten ulkoiluun, leikkiin ja ruokailuun. Lisäksi työ voi sisältää erilaisia vaihtelevia tehtäviä päiväkodin ja ryhmän tarpeen mukaan.

Työ vaatii luotettavuutta, omatoimisuutta sekä halua ja kykyä työskennellä lasten kanssa. Tarjoamme mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn varhaiskasvatuksen parissa. Tämä on myös hyvä mahdollisuus tutustua varhaiskasvatuksen tehtäviin ja miettiä alaa vaikkapa tulevana opiskeluvaihtoehtona.

Kyseessä on ensisijaisesti kokoaikainen työ, mutta tarvittaessa voimme keskustella myös osa-aikaisista vaihtoehdoista. Työ alkaa mahdollisimman pian ja kestää 6 kk. Valinnat tehdään sitä mukaa kun soveltuvat henkilöt löytyvät.

Valittavalla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus kunnan tehtävään. Oman palkkatukioikeuden voi varmistaa TE-toimistosta. Rikostaustaote vaaditaan.

Lisätiedot ja hakemukset:  Satu Kaskinen, uraohjaaja, Forssan kaupungin työllisyyspalvelut, 040 529 5702 tai satu.kaskinen@forssa.fi

Tex vex -myymälän työntekijä

Tex vex -myymälään etsitään työntekijää. Työntekijä vastaa tex vex -myymälän toiminnasta ja työtehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu, kassatyö ja järjestelytehtävät. Työnkuvaan kuuluu myös tex vex -pajalla olevien pajalaisten ohjaus myymälätyöskentelyssä. Yhteistyössä pajan ohjaajan kanssa työntekijä kehittää myymälän toimintaa, suunnittelee tapahtumia ja toteuttaa sosiaaliseen median  viestintää. Tarvittaessa työntekijä osallistuu lajitteluun ja pajalaisten ohjaamiseen lajittelussa sekä sijaistaa pajaohjaajaa.

Arvostamme vastuullisuutta, yhteistyötaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja itsenäistä työotetta. Etuna on tekstiilien ja käsitöiden tuntemus.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn kehittyvän tekstiilikierrätyksen parissa, jossa pääsee itse vaikuttamaan ja kehittämään toimintaa. Meillä on tex vexissä mukava ja rento työilmapiiri.

Kyseessä on kokoaikainen työ, jonka kesto on 6 kk. Työ alkaa vuoden 2021 alussa ja työtä on mahdollista tulla syksyllä kokeilemaan työkokeilulla. Palkkatukijaksoon on mahdollista liittää myös oppisopimus.

Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus kunnan tehtävään. Palkkatukioikeuden voi varmistaa TE-toimistosta.

Lisätiedot ja hakemukset: Satu Kaskinen, 040 529 5702 tai satu.kaskinen@forssa.fi

palkkatukipaikat yhdistyksissä 

TriPla II-hankkeen palkkatukipaikat

TriPla II -hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulla toimiva välityömarkkinahanke. Valtaosa seudun yhdistystyöllistämisestä hoidetaan TriPla II-hankkeen kautta. Yhdistyksiin työllistyminen vaatii yleensä korkeimman palkkatuen, johon on oikeutettu mikäli työttömyys on kestänyt 24 kk 28 kk aikana. TriPla II-hankkeen avoimista työpaikoista löytää lisää tietoa hankkeen nettisivuilta ja facebookista (@triplahanke). Hankesihteeri Sanni Kurkela antaa myös lisätietoja: sanni.kurkela@triplahanke.fi tai 050 410 3662

TriPla II -hanke

Avustaja, Sotainvalidien veljesliitto

Sotainvaliden Veljesliiton Kanta-Hämeen piirin hallinnoima Hämeen avustajatoiminta työllistää palkkatuella kotiavustajia veteraanitalouksiin Forssassa ja ympäristökunnissa.

Työ käsittää pääasiassa kotisiivousta ja muita kodin pikkuaskareita, ulkoiluapua, kauppakäyntejä, seurustelua jne. Kiinnostus vanhustyöhön on jo hyvä alku.Työssä tarvitaan ajokorttia ja lisäksi oman auton käyttömahdollisuus on etu.

Työaika 6 h/pv, palkkatukijakson kesto 6 kk. Valitulla henkilöllä tulee olla palkkatukioikeus yhdistykseen. Työnhakija voi tarkistaa oman palkkatukioikeutensa TE-palveluista.

Työkokeilun kautta voi myös tutustua avustajan työhön.

Lisätiedot: Mervi Riikonen, 0400 218 577 tai mervi.riikonen()luukku.com

Kauppakassityöntekijä, Ystävän Kammari

Oletko ollut työttömänä jo pidempään? Onko sinulle auto käytössä? Haluatko tehdä itsenäistä työtä ikäihmisten kanssa?

Ystävän Kammari työllistää vuosittain useita henkilöitä kauppakassi-työhön. Kauppakassi on palvelu ikäihmisille ja heille, jotka eivät itse suoriudu kauppa-asioinnistaan.

Työ on palkkatuella tuettu, 6kk:n määräaikainen työtehtävä ja työaika on viikossa 22,5 h. Työnantajana toimii yhdistys, jolloin palkkatuen edellytyksenä on vähintään 24 kk työttömyyttä 28 kk aikana. Palkkatukioikeutesi voit tarkistaa TE-toimistosta.

Lisätiedot: Sari Junttila-Alho (ma-pe klo 9-14), 050 588 9644