Kuntouttava työtoiminta

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVASTUU KUULUU 1.1.2023 ALKAEN KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUEELLE ELI OMA HÄMEELLE. LISÄTIETOA VOIT ETSIÄ OMAHAME.FI.

Kuntouttava työtoiminta on yksi mahdollisuus matkalla kohti parempaa työ- ja toimintakykyä. Työtoiminnan avulla pyritään kuntoutumaan kohti työelämää. Työtoiminta on toiminnallista, asiakaslähtöistä ja räätälöityä. Olemme opinnollistaneet useita kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä, jolloin opintojen suorittaminen ohessa on myös mahdollista. Lisätietoja näistä mahdollisuuksista löydät Forssan työpajojen opinnollistamisen nettisivuilta.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään ryhmä-, yksilö- ja kurssimuotoisena. Kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuudet ovat hyvin laajat. Varmasti löydämme jokaiselle sen sopivimman ja vaikuttavimman vaihtoehdon.

Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee laki (laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189). Kuntouttava työtoiminta perustuu tehtyyn aktivointisuunnitelmaan, joka on sitova. Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista toimintaa, jota arvioidaan.