OsallistUva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Forssassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan siten, että kaupunkilaiset, Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään ja äänestää sen jälkeen, mihin tehdyistä ehdotuksista rahasumma käytetään.

Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 kaupunkilaisäänestyksen perusteella kohennettiin Mäkilammin uimapaikan ilmettä sekä otettiin uuden koirapuiston perustaminen osaksi investointisuunnitelmaa.

Osallistuva budjetointi 2023

Ehdotusvaihe oli käynnissä kolme viikkoa 23.1.–12.2.2023. Ehdotuksia kerättiin verkossa kyselylomakkeen kautta sekä paperisin lomakkein kaupunginkirjastossa.

Viranhaltijoista koostunut ryhmä jalosti äänestysvaiheeseen 17 yleishyödyllistä ja laajalle joukolle iloa tuottavaa hanketta kaupunkilaisten äänestettäväksi. Ääniä annettiin verkossa kyselylomakkeen kautta sekä paperisin lomakkein kaupunginkirjastossa 11.4.-2.5.2023.

Äänestyksessä eniten ääniä sai Lamminrannan kuntoportaiden kunnostaminen, 17 prosenttia äänistä. Osallistuvan budjetoinnin äänestys on neuvoa-antava ja lopullisen päätöksen määrärahan käytöstä tekee kaupunginhallitus, joka päätti osoittaa vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin 20 000 euron määrärahan Lamminrannan kuntoportaiden kunnostamiseen.