Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa


Varhaiskasvatuksen asioita Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa

5-VUOTIAIDEN 20 VIIKKOTUNNIN MAKSUTON VARHAISKASVATUS TOIMINTAKAUDELLA 2023-2024 (sITLA 04.04.2023 § 40)

toimintavuonna 2023-2024 (1.8.2023-31.7.2024) tarjotaan kaikille forssalaisille 2018 syntyneille lapsille 20 viikkotuntia maksutonta varhaiskasvatusta. Maksuton palvelu tarjotaan päiväkodeissa maanantaista perjantaihin klo 8:30-12:30. Pihakoivun päiväkodissa palvelu mahdollistetaan kuitenkin vuorohoitoa tarvitseville lapsille lapsikohtaisin järjestelyin. Maksuttoman toiminnan aikana järjestetään varhaiskasvatuksen kustantamana ja pääosin Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajien toteuttamana ko. kohderyhmälle maksutonta musiikkileikkikoulutoimintaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen (SITLA 31.01.2023 § 14)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Koska ko. asiakasmaksulakia muutetaan tässä yhteydessä vain korottamalla tulorajoja, säilyy se muilta osin ennallaan eli varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa, toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta ja seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan sitäkin edelleen kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (31.01.2023 § 14), että kaikkien varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan 1.3.2023 voimaan tulevan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tulorajojen mukaisiksi (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 2016/1503)

Kotona työskentelevien kunnallisten perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 1.1.- 31.12.2023 (SITLA 31.01.2023 § 15)

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2022–2025) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan vähintään Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti.

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (31.01.2023 § 15), että kotona työskentelevien perhepäivähoitajien kustannuskorvauksia korotetaan  ajalla 1.1.- 31.12.2023 Kuntaliiton 19.12.2022 antamien suositusten mukaisesti.

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2023-2024

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on päättänyt (SITLA 29.11.2022 § 1), että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2023-2024 seuraavasti:

1. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 23.8.2023 ja päättyy 31.5.2024. Esiopetusta ei järjestetä lukuvuoden aikana
viikolla 42 eli 16.-22.10.2023
joulun aikaan 22.12.-2023-7.1.2024
viikolla 9 eli 26.2.-3.3.2024
helatorstaina ja sen jälkeisenä perjantaina eli 9.-10.5.2024

2. Esiopetuksen järjestämispaikkoina toimivat Akvarellin päiväkoti, Päiväkoti Axel Wahren, Koijärven päiväkoti ja Pihakoivun päiväkoti. Lasten esiopetuspaikkasijoittelussa huomioidaan heidän tuleva koulupaikkansa, paitsi Pihakoivun päiväkodin osalta, jonne esiopetukseen sijoitetaan lapset, joilla on tarve vuorohoidolle esiopetusta täydentävänä varhaiskasvatuksena.