Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.

Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä.

HakemusHakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus
  - Liitteet
Forssan Ympäristö-urakointi OyForssa1.6.2020 - 6.7.2020
Ympäristölupahakemus
- Melumallinnus
Metsänhoitoyhdistys Lounais-Häme ryTammela1.6.2020 - 6.7.2020
Yhteislupahakemus
- Liitteet
Peab Industri Oy,
Murronharju-Ollila-Kaira
Humppila8.6.2020 - 15.7.2020
Maastoliikennelain mukainen lupahakemusForssan Moottoriseura ryForssa9.6.2020 - 22.6.2020
Meluilmoitus; Jätteiden Yö -tapahtuma 7.8.2020Loimi-Hämeen Jätehuolto OyForssa18.6.2020 - 9.7.2020
Maastoliikennelain mukainen päätösIstira OyTammela25.6.2020 - 31.7.2020
Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta
-Tarkkailusuunnitelma
- Hulevesisuunnitelma
Iiris Ympäristö Oy
Forssa
17.7.2020  - 10.8.2020


Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. Kaikkien kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat päättäneet asettaa ympäristönsuojelumääräyksiä koskevan luonnoksen ja niiden perustelut yleisesti nähtäville 1.7. - 31.8.2020 kuulemista varten.

Voimassa olevat ympäristönsuojelumääräyksetForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Luonnos 6/2020ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä
Luonnos perusteluiksi  (kuntien yhteiset)


 

Luonnokset ympäristönsuojelumääräyksiksi ja perustelut ovat nähtävillä myös:
kaikissa kirjastoissa niiden aukioloaikoina 6.7.- 31.8.2020
kunnantaloilla 3.8. – 31.8.2020

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 31.8.2020:
Forssan seudullinen ympäristönsuojelu
postitse: PL 62, 30101 Forssa tai
sähköpostilla: ymparisto (at) forssa.fi

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
puh. 050 5640009, niina.salminen (at) forssa.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet ympäristönsuojeelun taksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat ympäristönsuojeluviranomaisen taksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammelaYpäjä

Taksan muutokset:

Forssa
viim.päivä 
tehdä oikaisuvaatimus
26.6.2020


Humppila
viim.päivä
tehdä oikaisuvaatimus
15.7.2020


Jokioinen
ehdotus

Tammela
viim.päivä
tehdä oikaisuvaatimus
24.6.2020


Ypäjä
ehdotus


Maa-ainestaksan päivittäminen 2020

Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat käynnistäneet maa-ainestaksan  päivittämisen.  Taksan päivittämiseen vaikuttaa eniten muuttunut lainsäädäntö.

Voimassa olevat maa-ainestaksat, tilanne 1.5.2020 (pdf).

ForssaHumppilaJokioinenTammelaTaksan muutokset:
Forssa
viim.päivä
tehdä
oikaisuvaatimus
26.6.2020

Humppila
viim.päivä
tehdä
oikaisuvaatimus
17.6.2020

Jokioinen
ehdotus
Tammela
viim.päivä
tehdä
oikaisuvaatimus
24.6.2020

Ypäjä
ehdotus