Jätevesien käsittely

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän alueella on annettu omat ympäristönsuojelumääräyksensä. Lainsäädännön muuttumisen vuoksi jätevedenkäsittelyä koskevat määräykset ovat osittain vanhentuneet. Ympäristönsuojelumääräysten uudistamistyö on aloitettu.

Enemmän  kohdassa Haja-asutuksen jätevedet