Pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on taata kaupungissa asioiville autoilijoille pysäköintimahdollisuus ja edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Forssassa pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Lisäksi valvotaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen jarajoitusten noudattamista.

 

Liikennemerkki rajoitetusta pysäköinnistä