Talvikunnossapito

 

Talvinen kuva Forssasta.

 

Talvikunnossapitoon kuuluvat mm. :

Kaupungin talvikunnossapitovastuulla on kunnalliseen katuverkkoon kuuluvat ajoradat, kevyen liikenteen väylät sekä jalkakäytävät.

Kevyen liikenteenväylien liukkauden torjunta tehdään sepelillä ja ajoradoilla hiekalla sekä tarvittaessa suolalla. 

Kaupungin kadut on jaettu hoitoluokkiin, jonka mukaan kunnossapitotoimien järjestys määräytyy. Luokitteluun vaikuttavat mm. väylän liikennemäärät, sairaalan ja pelastuslaitoksen sijainti sekä joukkoliikenteen reitit.

 

Talvikunnossapidon päivystys

Talvikunnossapidon päivystys on 5.11.2018 – 1.4.2019 välisenä aikana.
Hälytysraja lumella on 6 cm. Kunnossapitokalusto ei lähde liikenteeseen kello 16.00 – 7.00 välisenä aikana, jos hälytysraja ei ylity.

Päivystysnumero:  040 572 2917

 

Talvinen kuva Forssasta.

 

Kiinteistön haltijan talvikunnossapitotehtävät

Kaupungilla ja yksityisten kiinteistöjen haltijoilla on omat velvollisuutensa katujen kunnossapidossa. Myös kiinteistön haltijalle kuuluu talvikunnossapidon tehtäviä.

Lumen ja jään poisto jalkakäytävältä

Kiinteistön haltijan tehtävänä on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.

Jalkakäytävän liukkauden torjunta

Kiinteistön haltija huolehtii tonttinsa viereisen jalkakäytävän liukkauden torjumisesta ja poistaa keväisin hiekoitussoran tai -hiekan jalkakäytävältä.

Lumivallien poisto

Kiinteistön haltija poistaa tarvittaessa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.

Aurausvallien poisto tonttiliittymästä

Kiinteistön haltija huolehtii omalle tontilleen johtavan kulkutien kunnossapidosta. Jos tonttiliittymän eteen on kertynyt aurausvalli, kulkutien avaaminen kuuluu kiinteistön haltijalle.

Liittymärumpu

Kiinteistön haltija huolehtii liittymärummun auki pitämisestä ja rumpuputken toimivuudesta.

Hiekoitushiekan poisto keväisin

Hiekoitussepelin keruu keväisin kuuluu talvikunnossapitotehtäviin. Kiinteistön haltijan on kerättävä levittämänsä sepelit tonttinsa viereiseltä jalkakäytävältä.