Korkeavaha II C asemakaava  

Asemakaavan tarkoituksena on tutkia Saarelantien eteläpuoliselta alueelta tulleet kaavoituspyynnöt sekä ns. Itäisen ohitustien sekä siitä sisäänajon linjaus Urheilukentänkadulle. Saarelantien varrelle on toivottu pientalojen rakennuspaikkoja.
Samalla tutkitaan Forssan ammatti-instituutin pysäköinnin lisätarpeen sekä virkistysalueelle toteutuneiden rakennusten sovittaminen alueelle ottaen huomioon Saksanrimpi ja alueen sijainti pohjavesialueella. Kaava-aluetta on ehdotusvaiheessa laajennettu käsittämään myös  entinen Nummen kaatopaikka-alue.
Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342.

Kaavaa valmistellaan hyväksymistä varten, Valtatien 10 meluselvitys päivitetään ja asemakaavaehdotusta täsmennetään saatujen lausuntojen pohjalta ennen kaavan hyväksymistä.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI kh. 29.8.2022, nähtävänäolo 26.9. - 28.10.2022


LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 12.12.2018, kh 17.12.2018, nähtävänäolo 2. - 28.1.2019