Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Mikäli et saa yhteyttä kaavan asiakirjoissa mainittuun henkilöön, niin otathan yhteyttä maankäytön suunnittelun toiseen työntekijään.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista


nähtävänä olevat Kaavat

Vieremä II C -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 11.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.3. – 27.3.2023 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, kaupungintalo on avoinna yleisölle ma-pe klo 9-15.

Asemakaavan muutos koskee Vieremän kaupunginosan katu- ja puistoalueita Pikkulinnuntien ja Lintukedontien välisellä alueella.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 27.3.2023 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360 ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 6.3.2023
 Kaupunginhallitus


KAAVOITUSKATSAUS 2023

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.

KAAVOITUSKATSAUS 2021 - 2022