Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista

Uusikylä III B asemakaavamuutoksessa, joka käsittää Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisen alueen korttelit 25 ja 28, uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.
Kaavasta on valmistunut luonnos 9.9.2020, jota käsiteltiin yhdyskuntalautakunnassa 16.12.2020 ja seuraavaksi kaupunginhallituksessa 18.1.2021 luonnosvaiheen kuulemista varten.

Haudankorva I C -asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14.9.2020. Asemakaava on tullut voimaan 2.11.2020.

nähtävänä olevat Kaavat


Kaavoituskatsaus 2020

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.